Splaiul Independenţei, Nr. 290, Et. 4, Of. 4, sector 6, București 0765 247 311
Youth In Action Inginerie Mecanică și Mecatronică
contact@yaimm.ro

Resurse Umane

Home Departamente Resurse Umane

Departamentul Resurse Umane

Voluntarii sunt fără îndoială cea mai importantă resursă din cadrul federaţiei. Utilizarea eficientă a resursei umane, realizarea optimă a proceselor de recrutare, derularea unor programe adecvate pentru trainingul personalului - sunt numai câteva din atribuțiile departamentului de resurse umane.
Principalele atribuții ale Departamentului Resurse Umane sunt de a atrage, a recruta și a îndruma voluntarii.
Responsabilitățile Departamentului Resurse Umane sunt:
• atragerea şi selectarea noilor voluntari utilizând informații din CV, recomandări și interviuri;
• comunicarea informațiilor despre noile posturi în cadrul federaţiei;
• monitorizarea implicării fiecarui voluntar în proiectele și activităţile desfaşurate în cadrul federaţiei.
Obiectivul departamentului Resurse Umane constă în - asigurarea instituției cu numărul de persoane necesare și capabile să îndeplinească scopul acesteia.
Activitate
⦁ existenţa unei evidenţe a voluntarilor și a activității acestora.
⦁ formarea și asigurarea necesarului de resurse umane din punct de vedere numeric, structural și calitativ la nivelul întregii federaţii;
⦁ conceperea unui plan de recrutare de resurse umane;
⦁ descoperirea și aplicarea celor mai eficiente metode de selecție în vederea atragerii de resurse umane competente;
⦁ ține evidența activității tuturor voluntarilor;
⦁ asigură evidenţa evaluării periodice a rezultatelor activității voluntarilor;
⦁ are relații interne cu toate departamentele din cadrul federaţiei.
Recrutarea și implicarea voluntarilor pentru organizație este un pas care trebuie să fie planificat cu atenție, la fel ca orice activitate a resurselor umane.
Rolul coordonatorului de voluntari este de a pune voluntarul potrivit pe poziția corectă, în funcție de nevoile organizației dar de asemenea, ținând cont de nevoile și abilitățile voluntarului.