Splaiul Independenţei, Nr. 290, Et. 4, Of. 4, sector 6, București 0765 247 311
Youth In Action Inginerie Mecanică și Mecatronică
contact@yaimm.ro

Cămin

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică oferă posibilitate de cazare în caminul P11.

Repartiţiile în camin se realizează conform Rgulamentului privind organizarea şi funcţionarea căminelor şi cantinelor care aparţin UNIVERSITĂŢII POLITEHNICA din BUCUREŞTI, disponibil la adresa  http://www.upb.ro/documente-utile-administratie.html.

Cazarile pentru anul universitar 2016-2017 la Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică se vor desfasura în sala CD006 conform programului:

Joi 29 septembrie între orele 900 – 1400 studenţii precazaţi;

Vineri 30 septembrie 900– 1400 –  anul I (candidaţii admişi);

Sâmbătă 1 octombrie 900– 1400 anii II, III, IV şi Master I, II

Fiecare student trebuie să se prezinte personal pentru a-si ridica repartiţia la cămin având asupra lui urmatoarele:

carte de identitate (original + copie –pe copie să fie scris CITEŢ numarul de telefon mobil al studentului)

timbru fiscal de 5 lei

250 lei reprezentând 100 lei fondul de reparaţii + 150 lei chiria pentru luna octombrie**

**beneficiază de reducerea taxei de camin (de la 250 lei la 100 lei), pe baza actelor doveditoare, urmatoarele categorii de studenţi:

studenţii copii ai personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate (pe baza certificatului de nastere şi a unei adeverinţe eliberată/vizată de Inspectoratul Scolar);

studenţii copii ai personalului didactic și didactic auxiliar pensionat din sistemul de învățământ (pe baza certificatului de nastere şi a unei adeverinţe eliberată/vizată de Inspectoratul Scolar);

studenţii copii orfani de unul sau ambii părinți care au activat în invatamant (pe baza certificatului de nastere şi a unei adeverinţe eliberată/vizată de Inspectoratul Scolar);

studenţii orfani de ambii parinţi (pe baza certificatului de nastere şi a certificatelor de deces);

studenţii proveniţi dintr-un centru de plasament (pe baza documentelor care să dovedească faptul că provin dintr-un centru de plasament);

studenţii straini bursieri ai statului român (pe baza documentelor care să dovedească faptul că sunt bursieri ai statului român);

studenţii cu un părinte decedat şi venit net mediu pe membru de familie sub salariul minim pe economie, comunicat de Institutul de Statistică (pe baza certificatului de nastere, al certificatului de deces al parintelui şi al documentelor care să dovedească faptul că venitul net mediu pe membru de familie este sub salariul minim pe economie, comunicat de Institutul de Statistică);

studenţii copii ai eroilor-martiri ai Revoluţiei Române din decembrie 1989 (pe baza certificatului de naştere şi al certificatului doveditor care atestă faptul că un parinte este considerat erou-martir al Revolutiei Române din 1989).

Pentru probleme legate de cazarea studenţilor în anul universitar anul 2016-2017 – Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică va rugăm să va adresaţi urmatoarelor persoane:

Administrator camin: Roxana IANCU ( iancu_roxana77@yahoo.com )

Presedinte camin: Răzvan Mihai ȘTEFAN (Belvi) ( 0784 081 755 ))

Responsabil decanat: Horaţiu POP ( fimm.camin@gmail.com”>.camin@gmail.com ) – Prodecan FIMM, Conf.dr.ing. la departamentul de Termotehnică, Motoare, Echipamente Termice şi Frigorifice