Propunerile UNSR cu privire la AMENDAMENTELE la OUG nr. 2/2017

În atenția celor două Camere ale Parlamentului României:

Propunerile UNSR cu privire la

AMENDAMENTELE

Aduse proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2017

Luând în considerare prevederile Programului de guvernare 2017 – 2020 referitoare la adoptarea în anul 2017 a unor măsuri privind: asigurarea transportului gratuit pe calea ferată pentru studenţi, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

La articolul 223, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (9^1) şi (9^2), cu următorul cuprins:

(9^1) Cuantumul alocat pentru constituirea fondului de burse şi protecţie socială a studenţilor este de 201 lei/lună/pe perioada derulării activităţilor didactice/student de la învăţământul cu frecvenţă, fără taxă de studii.

(9^2) Modificarea cuantumului prevăzut la alin. (9^1) se face prin hotărâre a Guvernului.

Uniunea Națională a Studenților din România a salutat inițiativa guvernului prin care se oferă gratuitate acestora pentru biletele la clasa a II-a, pentru toate tipurile de tren.

 

Astăzi ne confruntăm cu situația în care studenților le este limitat dreptul de a circula gratuit cu trenul prin ordonanța emisă de guvern, prin două amendamente aduse comisiilor de specialitate din Senat:

Gratuitatea pentru studenți suferă modificări:

 • Primul amendament adus de comisie limitează gratuitatea de transport doar la călătoriile efectuate între localitatea de domiciliu şi localitatea unde studentul are unitatea de învățământ.
 • Al doilea amendament se răsfrânge la elevii din clasele IX – XII care nu pot călători decât între domiciliu și școala de proveniență.
 • Al treilea amendament vizează faptul ca doar studenții care au vârsta de până în 35 de ani au parte de gratuitate la transportul feroviar.

Uniunea Națională a Studenților din România este împotriva acestor amendamente și solicită Parlamentului României să nu dea aviz favorabil.

Educația din România va crește doar dacă politicile educaționale sunt bazate pe echitate, responsabilitate și viziune. Spunem că această gratuitate a fost privită cu ochi foarte buni de către studenții din România și vine în sprijinul acestora, încurajând totodată accesul celor cu posibilități financiare mai reduse.

UNSR transmite studenților că va face tot posibilul de a nu se aviza favorabil aceste amendamente și să nu se îngrădeze accesul studenților și elevilor la o facilitate spre educatie.

Poziție UNSR

Concursul internațional de fizică pentru studenți – PLANCKS 2017

Concursul internațional de fizică pentru studenți – PLANCKS 2017 (Physics League Across Numerous Countries for Kick-ass Students) ce va avea loc în perioada 26÷29 Mai în localitatea Graz din Austria.
Concursul este organizat de către asociații membre IAPS (International Association for Physics Students).
La acest concurs pot participa maxim două echipe, a câte 3-4 membri, din fiecare țară, astfel este nevoie de o etapă preliminară. Aceasta va avea loc simultan în mai multe țări, cea din România ținându-se pe 16 februarie, ora 16:00, la Facultatea de Fizică a Universității din București.
Înscrierile pentru această etapă (preliminară) se pot face la următorul link:
http://international.plancks.at/…/registration-preliminari…/

Mai multe informații despre concurs găsiți pe următoarea pagină:
http://international.plancks.at/

Universitatea POLITEHNICA din București organizează o tabără de schi în stațiunea Parâng.

În perioada 11÷18 februarie 2017, Universitatea POLITEHNICA din București organizează o tabără de schi în stațiunea Parâng, la baza didactică a Universității de Educație Fizică și Sport București, pentru cadrele didactice, studenții și salariații UPB.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să îl contactați pe dl. prof.univ.dr. Teodor Uscatu (mobil: 0730 394 340, e-mail: doruuscatu@yahoo.com), până pe data de 25 ianuarie.
Joi, 26 ianuarie, la ora 14.00, la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor,
sala JA 104 – Decanat, va avea loc ședința de instruire și plata taxei de participare.

Guvernul a aprobat normele metodologice pentru facilităţile de transport pentru elevi și studenți.

Studenții pot circula gratuit cu trenuri, clasa a II-a, îndepând de mâine, 1 februarie, potrivit unui act normativ adoptat de Executiv în ședința de astăzi.
Este vorba despre hotărârea pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi și studenți.
Astfel, studenţii români și străini înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă – licență, master, doctorat - în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului calendaristic, indiferent de distanță sau rutele călătoriilor.
Eliberarea legitimaţiilor de călătorie gratuite, cât şi a abonamentelor lunare gratuite se face astfel:

 • până la începerea anului universitar 2017/2018, în baza legitimaţiei de student pentru reducere la transport, cât şi a unui act de identitate respectiv carte de identitate sau paşaport;
 •  după începerea anului universitar 2017/2018, în baza legitimaţiei de student pentru reducere/gratuitate la transport, cât şi a unui act de identitate respectiv carte de identitate sau paşaport;
 •  până la începerea anului universitar 2017/2018, pentru studenţii care nu au beneficiat de legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport, pe baza unei adeverinţe eliberate de instituţia de învăţământ superior la care sunt înmatriculaţi.

Dacă în tren sunt depistaţi călători care sunt în posesia unor legitimaţii de student pentru reducere/gratuitate la transport care nu le aparţin, acestea vor fi reţinute de către organele de control şi vor fi înapoiate instituţiilor de învăţământ superior de apartenenţă, iar călătorii vor fi consideraţi ca fiind fără legitimaţie de călătorie şi vor fi trataţi conform reglementărilor proprii ale operatorului de transport şi a legislaţiei în vigoare.


De asemenea, elevii din învăţământul obligatoriu, profesional – inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic.
Operatorii de transport feroviar de călători vor elibera, contra cost, elevilor, legitimaţii de călătorie cu reducere de 50% din tariful tuturor categoriilor de tren şi 50% din tariful de rezervare, clasa a II-a, cât și abonamente lunare pentru elevi cu reducere 50% din tariful tuturor categoriilor de tren, cu număr nelimitat de călătorii pe distanţe până la 300 km, clasa a II-a.


Elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă, beneficiază de gratuitate pentru transportul intern feroviar, pe tot parcursul anului calendaristic.
Pentru călătoria la vagon de dormit, vagon cuşetă, sau la clasa I, toate categoriile de elevi vor plăti integral următoarele diferenţe tarifare: diferenţă de clasă, tarif de rezervare clasa I-a, supliment de pat/cuşetă, după caz.


Eliberarea legitimaţiilor de călătorie/ abonamentelor lunare pentru elevi, cu tarife reduse cu 50% la clasa a II-a, precum si a legitimaţiilor de călătorie/ abonamentelor lunare pentru elevi gratuite se face în baza carnetului de elev care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, respectiv în baza adeverinței doveditoare pentru elevii claselor pregătitoare şi a certificatului de naștere în copie. În cazul în care, în tren, elevii fie nu prezintă documentele indicate, fie prezintă alte documente eliberate de unităţile de învăţământ de apartenenţă (adeverinţe, precum si alte documente scolare) sau carnete de elev nevizate pentru anul şcolar în curs sau care nu prezintă mențiunea privind gratuitatea, aceştia vor fi consideraţi ca fiind fără legitimaţie de călătorie/ abonament şi vor fi trataţi conform reglementărilor proprii operatorului de transport feroviar şi a legislaţiei în vigoare.


În ceea ce privește transportul cu metroul pentru studenți, hotărârea prevede diversificarea ofertei tarifare, aceasta incluzând, pe lângă abonamentul lunar cu reducere 50%, în primă fază, şi restul de titluri de transport: 2 călătorii, 10 călătorii, abonament săptămânal, abonament 1 zi, cu reducere 50%, în faza a II-a, mai exact începând cu 1 iulie 2018.


Studenţii orfani sau studentii proveniţi din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru transportul cu metroul, pe tot parcursul anului universitar.


Pe perioada valabilităţii abonamentului lunar studenţii nu mai pot beneficia de reducere la alte titluri de călătorie cu metroul, respectiv faza a II-a.


Astfel, în faza a II-a, dacă studenţii optează pentru alte titluri de transport cu metroul decât abonamentul lunar, aceştia pot achiziţiona maxim 4 abonamente săptămânale sau maxim 3 cartele cu 10 călătorii sau maxim 10 cartele cu 2 călătorii, într-o perioadă de 30 de zile consecutive.
De asemenea, elevii din învăţământul obligatoriu, profesional – inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul cu metroul, pe bază de abonament lunar, în tot parcursul anului scolar.
Elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă beneficiază de gratuitate pentru  transportul cu metroul, pe tot parcursul anului scolar.


Abonamentul lunar şi celelalte titluri de transport cu reducere 50% din oferta tarifară sunt valabile numai însoţite de actele de identificare care să dovedească calitatea de elev sau student, după caz. La verificarea legalităţii călătoriei cu metroul, studenţii vor prezenta legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pentru anul universitar în curs şi un act de identitate, respectiv carte de identitate sau paşaport, iar elevii vor prezenta carnetul de elev vizat pentru anul în curs.
Carnetele de elev şi legitimaţiile de student pentru reducere/gratuitate la transport sunt nominale şi netransmisibile.


Decontarea facilităţilor la transportul pe calea ferată și cu metroul a elevilor şi studenţilor se va efectua din bugetul Ministerului Transporturilor, cu încadrare în bugetul aprobat pentru anul 2017.

UPB a înființat în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale un PUNCT DE RECOLTARE A SÂNGELUI

la susținerea și încurajarea acțiunilor de donare benevolă de sânge. Ultimele statistici privind procentul donatorilor de sânge la nivel național (1,7% din populația României, comparativ cu 66% - Austria sau 52% - Franța) reprezintă un semnal de alarmă cu privire la nevoia pregnantă și permanentă de sânge și de preparate sanguine.

Astfel, pentru a încuraja conceptul de donare de sânge benevolă, ca simplu gest de sprijin adus sistemului național de sănătate și de solidaritate și inițiativă cetățenească față de pacienții aflați în situații de criză, Universitatea POLITEHNICA din București a înființat în parteneriat cu Cen

COMUNICAT DE PRESĂ – Un popor fără tineri nu are viitor

Luni, 6 februarie 2017, a avut loc Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret (CCPT) al Minsterului Tineretului și Sportului, prima ședință din acest an și prima ședință cu noua conducere a ministerului. La această ședință au participat peste 40 de reprezentanți ai organizațiilor de tineret și ai instituțiilor care lucrează în domeniul de tineret.

Principalele teme abordate, în cadrul CCPT, au fost:

 • Legea Tinerilor – stadiul actual și perspective
 • Bugetul alocat de către MTS activităților și programelor pentru tineret și studenți
 • Prioritățile pe tineret din Programul de Guvernare – modalități de implementare
 • Probleme stringente ale tinerilor care țin de competența MTS.

 

”Tinerii sunt viitorul României, resursa strategică a țării, pentru care statul român are datoria să asigure toate condițiile unei vieți decente, prospere și a unei evoluții continue. Este esential ca fiecare tânăr din România să aibă șansa de a se dezvolta armonios în comunitatea din care face parte, să poată să pornească pe drumul vieții având acces la informații și oportunități egale cu oricare alt tânăr din România, să își construiască cariera fiind informat și conștient despre cererea de pe piața muncii, să îndrăznească să devină antreprenor.

Tinerii sunt prioritari pentru mine ca ministru, precum și pentru Minister. Împreună cu colega mea, Gabriela Podașcă, vom depune toate eforturile pentru a dezvolta cât mai multe activități pentru tineri, în colaborare cu organizațiile de tineret. Doar împreună putem reuși! Trebuie să ne respectăm angajamentele luate și să nu facem discriminări căci un popor fără tineri nu are viitor. Sunt deschis să colaborăm cu toate organizațiile din domeniul tineretului, să avem o relație bazată pe respect reciproc, cu singurul scop de a veni în sprijinul tinerilor”, susține Marius Dunca, Ministrul Tineretului și Sportului.

“Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret (CCPT) este cel mai important instrument pe care MTS îl are în procesul de consultare cu organizațiile și îl consider fundamentul elaborării politicilor de tineret. Concluziile rezultate în urma consultărilor din CCPT reprezintă priorități pe care le vom susține inclusiv în discuțiile cu instituțiile partenere, cu atribuții în domeniul tineretului”, afirmă doamna Secretar de Stat Gabriela PODAȘCĂ.

 

Posted in MTS

HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un imobil proprietate publică a statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în administrarea Complexului Sportiv Național Lia Manoliu instituție din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii (10 zile de la publicare): 13 februarie 2017

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sug estii cu privire la proiectul de act normativ.

Documentele pot fi consultate şi la Ministerul Tineretului si Sportului – Str. Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

Coordonate de contact

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

 • Prin poştă la adresa Ministerul Tineretului și Sportului – Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România
 • Prin depunere la Registratura Ministerului Tineretului si Sportului – Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România
 • Prin tel: 021.307.64.17; fax: 021.307.64.18;
 • Prin email : comunicare@mts.ro.

HG-Lia

NF Lia

ANEXA Lia

Posted in MTS